PL EN WYSOKI KONTRAST A A+ A+
Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zamknij

DPZ.26.6.2019 Przetarg nieograniczony na Budowę planetarium wraz z przebudową współczesnej przybudówki do Kaponiery Południowej i rekonstrukcją odcinka muru Carnot’a

DPZ.26.6.2019 Przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 5 548 000 EURO na roboty budowlane Budowę planetarium wraz z przebudową współczesnej przybudówki do Kaponiery Południowej i rekonstrukcją odcinka muru Carnot’a - zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przetarg na budowę planetarium unieważniony


Drugi przetarg na budowę planetarium musiał zostać unieważniony. Jeśli nie zostanie wniesione odwołanie, unieważnienie stanie się prawomocne. Dopiero wtedy będzie można rozpisać przetarg po raz trzeci.


Budowa planetarium to ważna dla Hevelianum inwestycja, bowiem da możliwość poszerzenia oferty naukowej i edukacyjnej. Drugi przetarg – ogłoszony 30 kwietnia 2019 roku – został właśnie unieważniony. Do przetargu stanęło dwóch oferentów. Jeden zgłosił ofertę mieszczącą się w budżecie, ale popełnił błędy proceduralne, co sprawiło, że musiał zostać wykluczony. Drugi oferent przekroczył założony przez Hevelianum budżet.


W przypadku, gdy Hevelianum będzie ogłaszać przetarg po raz trzeci, będzie konieczne uzyskanie zgody od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zgoda na rozpisanie kolejnego przetargu jednocześnie wydłuży termin realizacji projektu. Zgoda taka jest konieczna, ponieważ inwestycja jest dofinansowywana w wysokości 15 mln złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.


Przypomnijmy, że pierwszy przetarg na wybór generalnego wykonawcy ogłoszono 19 września 2018 roku. Pojawiła się wówczas tylko jedna oferta, a jej wartość prawie dwukrotnie przewyższała pierwotny szacowany koszt budowy. Hevelianum po uzyskaniu zgody MKiDN w kwietniu tego roku ponownie ogłosiło przetarg na wybór generalnego wykonawcy robót budowlanych.
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej eB2B, pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/115573/budowa-planetarium-wraz-z-przebudowa-wspolczesnej-przybudowki-do-kaponiery-poludniowej-i-rekonstrukcja-odcinka-muru-carnot-a.

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platforma.eb2b.com.pl.