PL EN WYSOKI KONTRAST A A+ A+
Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zamknij

Rewaloryzacja pofortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hevelianum w Gdańsku

15 grudnia 2015 r. Centrum Hevelianum zakończyło realizację projektu pn.: „Rewaloryzacja pofortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hevelianum w Gdańsku”, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku.

15 grudnia 2015 r. Centrum Hevelianum zakończyło realizację projektu pn.: „Rewaloryzacja pofortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hevelianum w Gdańsku”, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku.

W ramach projektu zostało zrealizowane:

  • WYKONANIE OGRODU CIENISTEGO -w rejonie zbiornika Mokra Fosa zagospodarowano teren wokół pomników przyrody. Teren objęty pracami został oczyszczony z samosiewów, wyeksponowano pomniki przyrody, umieszczono lampy poprawiające warunki świetlne i bezpieczeństwo
w parku, ustawiono ławki oraz kosze na śmieci. Dokonano nasadzeń, wzbogacając siedlisko zapylaczy oraz naturalną florę parku, rozplantowano urodzajną ziemię, poprawiającą strukturę oraz właściwości retencyjne gleby oraz wyściółkowano korą. Poza projektem ustawiono w pobliżu zagospodarowanego terenu domek dla owadów.  
  • ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY DOMU WAŁMISTRZA –zagospodarowanie terenu obejmowało zasięgiem płaski teren przy ciągu pieszym, porośnięty trawą, oraz otaczające go z trzech stron skarpy o spadkach ok. 450..Teren
oczyszczono z samosiewów, gruzu i odpadów, wyrównano, uzupełniono nawiezioną glebą urodzajną oraz obsiano trawą. Oczyszczanie terenu poprawiło warunki siedliskowe występujących tam cennych okazów Lip. Na skarpach zlikwidowano liczne przydepty, ograniczając niekontrolowany spływ wód opadowych. Wzdłuż głównego ciągu pieszego wykonano ścieżkę. Nasadzono rośliny rodzime, ustawiono ławki parkowe.  
  • UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCYCH RABAT –poprawiono stan i wygląd trwałych form zieleni obecnych w parku. Dokonano nasadzeń, do których zostały wybrane okazy występujące już w istniejących
i uzupełnianych formach zieleni oraz rośliny rodzime i miododajne poprawiające siedlisko zapylaczy. Nasadzone okazy zostały wyściółkowane, dosypano urodzajnej ziemi, w celu zapobiegania nadmiernej erozji gleby oraz poprawieniu struktury gruntu.  
  • WYKONANIE ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH W OBRĘBIE DRZEWOSTANU, ZAWIESZENIE BUDEK LĘGOWYCH -przeprowadzono ochronę Kasztanowców białych, poprzez zawieszenie pułapek fermononowych i lepowych prowadzących do zmniejszenia populacji szkodnika Szrotówka kasztanowcowiaczka. Rozwieszono 50 sztuk budek lęgowych w celu zwiększenie populacji ptaków wróblowatych w parku. Przeprowadzono cięcia pielęgnacyjne w obrębie koron drzew z gatunków Kasztanowiec biały oraz Klon pospolity, usuwając dodatkowo z drzew pół-pasożyta – jemiołę pospolitą.  

Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w formacie dotacji
w wysokości 150 000,00 zł.