PL EN WYSOKI KONTRAST A A+ A+
Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zamknij

Projekty dofinansowane przez WFOŚiGW


Image title
Kampania edukacyjno-informacyjna „O zmianach klimatu”

Kampania edukacyjno-informacyjna „O zmianach klimatu” to tytuł projektu zakończonego w grudniu 2018 r. przez Hevelianum. Zadanie było dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Całkowity koszt kwalifikowalny projektu wyniósł 51 600,46 zł z czego dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW wyniosło 25 000,00 zł.

Na potrzeby kampanii edukacyjno - informacyjnej powstał film animowany pn.: „Ozek poznaje zmiany klimatu”. Powstała animacja multimedialna to atrakcyjna i obrazowa forma działań popularyzujących i przekazujących wiedzę na temat zmian klimatu, w tym wywołujących je czynników i płynących z tego zagrożeń. Materiał wyświetlany jest na wystawie stałej Hevelianum, a także został umieszczony na stronie internetowej www.hevelianum.pl oraz zaprezentowany w mediach społecznościowych.


Ponadto na terenie Hevelianum przeprowadzono warsztaty edukacyjne, w których wzięło udział ponad 300 osób w różnym wieku. Warsztaty były skierowane zarówno do gości indywidualnych, rodzin z dziećmi, jak i zorganizowanych grup szkoleniowych, a informacje o wydarzeniu zostały umieszczone na stronie www.hevelianum.pl i w mediach społecznościowych. Celem projektu było przeprowadzenie na terenie województwa pomorskiego kampanii edukacyjno - informacyjnej na temat przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Głównym efektem ekologicznym kampanii  edukacyjno – informacyjnej jest zmiana postaw i przyzwyczajeń jak największej liczby mieszkańców Pomorza oraz przekazanie adresatom wiedzy na temat przyczyn, skutków zmian klimatu i procesów im towarzyszącym.

Harmonogram zadania został zrealizowany w całości, planowany efekt ekologiczny został osiągnięty.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku; http://wfos.gdansk.pl/Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Pofortecznego Parku Miejskiego w Centrum Hevelianum w Gdańsku

Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Pofortecznego Parku Miejskiego w Centrum Hevelianum w Gdańsku to tytuł projektu zakończonego w październiku 2018 roku przez Hevelianum. Zdanie było dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Całkowity koszt kwalifikowany projektu wyniósł 99 044,25 zł, z czego dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚ wyniosło 35 972,87 zł.

W ramach zadania przeprowadzono działania pielęgnacyjne 59 starych i cennych przyrodniczo drzew znajdujących się na terenie Pofortecznego Parku Miejskiego w Hevelianum, w tym dwóch pomników przyrody (topoli czarnej i jesiona wyniosłego) oraz Alei Lipowej. Drzewa w zależności od potrzeb poddano następującym zabiegom: wymiana podłoża glebowego, spulchnienie, uzupełnienie podłoża glebowego, wykonanie oprysków, wzbogacenie podłoża o superabsorbenty. Zabiegi poprzedzon wykonaniem ekspertyz dendrologicznych i badaniem określającym stan podłoża.

Celem projektu była poprawa parametrów środowiska i łagodzenie wpływu negatywnych czynników środowiskowych zarówno na przyrodę jak i zdrowie ludzkie, a w konsekwencji poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska.

Harmonogram zadania został zrealizowany w całości, planowany efekt ekologiczny został osiągnięty.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku;  http://wfos.gdansk.pl/

Image title


Sprawozdanie z projektu "O zmianach klimatu". WFOS 2018