PL EN WYSOKI KONTRAST A A+ A+
Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zamknij

Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnota na terenie Centrum Hevelianum w Gdańsku

Image title


W grudniu 2017 roku Gmina Miasta Gdańska podpisała umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie Projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot’a, na terenie Centrum Hevelianum w Gdańsku”. Projekt realizowany będzie w ramach VIII osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.


Celem projektu jest rozbudowa obiektu Kaponiery Południowej o nową kubaturę podziemną, w której zlokalizowane zostaną nowe funkcje edukacyjne i naukowe. Głównym elementem obiektu będzie sferyczna sala planetarium, przeznaczona na projekcje multimedialne. W obiekcie znajdą się także pomieszczenia edukacyjne i przestrzenie wystawiennicze.

Projektowany budynek połączony zostanie z przebudowaną współczesną przybudówką do Kaponiery Południowej, tworząc jednolity hol wejściowy. Zrekonstruowany mur Carnot’a na odcinku od Kaponiery Południowej do istniejących schodów terenowych otrzyma jednorodną formę zbliżoną do oryginalnego założenia. Odtworzona zostanie również historyczna „droga straży” na odcinku od Kaponiery Południowej do Galerii Strzeleckiej.

W ramach projektu przewiduje się wykonanie nowych instalacji i włączenie ich w istniejącą infrastrukturę techniczną Centrum Hevelianum. Podkreślić należy wyjątkową dbałość o środowisko, w dziedzinie zastosowanych rozwiązań technicznych. Obiekt ogrzewany będzie z wykorzystaniem pomp ciepła, wspomaganych centralami wentylacyjnymi z odzyskiem energii. Dodatkowo zagospodarowane zostaną wody opadowe na potrzeby nawadniania gruntu.

Podstawowe funkcje planowanego obiektu to funkcja edukacyjna i naukowa z przestrzeniami wystawienniczymi, w dużej mierze interaktywnymi. Głównym wyposażeniem obiektu będzie część technologiczna sali sferycznej, dodatkowo wyposażone zostaną pozostałe pomieszczenia obiektu, zgodnie z planowanymi funkcjami.


Projekt stanowi kontynuację działań przywracających obszar miejski, jakim jest Fort Góry Gradowej, do użytku dla mieszkańców i turystów. Realizacja kolejnego etapu zagospodarowania Góry Gradowej, stanowić będzie wzmocnienie znaczenia Centrum Hevelianum, które dzięki nowej infrastrukturze uzyska możliwość dalszego rozwoju oferty, a ochrona i rozwój infrastruktury zabytkowej przyczyni się do znacznego zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu, atrakcyjności turystycznej oraz wpłynie na poprawę dostępu do kultury.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 21 778 998,76 zł, w tym kwota współfinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie: 15 052 157,11 zł  (85% kosztów kwalifikowalnych).

Przywiązujemy szczególną wagę by w sposób etyczny, jawny i przejrzysty zapewnić realizację wszystkich projektów, w tym projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje  o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, dostępne są na stronie internetowej http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Termin zakończenia realizacji Projektu ustalono na 31 grudnia 2020 r.

STAN OBECNY 1 (1) STAN OBECNY 2 (1) WIZUALIZACJA 1 (3) WIZUALIZACJA 2 (1) WIZUALIZACJA 3 (2) WIZUALIZACJA 4 (1)