PL EN WYSOKI KONTRAST A A+ A+
Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zamknij

Ekologiczne Koszary. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla celów zaopatrzenia Centrum Hevelianum w energię ze źródeł odnawialnych.

30 września 2013 r. Centrum Hevelianum zakończyło realizację zadania.

30 września 2013 r. Centrum Hevelianum zakończyło realizację zadania pn. „Ekologiczne Koszary. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla celów zaopatrzenia Centrum Hevelianum w energię ze źródeł odnawialnych”, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W ramach zadania zakupiono i zainstalowano 31 paneli fotowoltaicznych, z tego 9 sztuk na nasypie nad budynkiem Koszar Schronowych adaptowanych na cele wystawienniczo-edukacyjne i 22 sztuki na dachu budynku Laboratorium Amunicyjnego z Willą, w którym mieści się siedziba naszej jednostki. Powierzchnia czynna paneli wynosi łącznie 51,25 m2, a moc znamionowa 7,44 kW.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na zaopatrzenie obu budynków w energię odnawialną co ma istotny wpływ na ograniczenie zużycia energii wytwarzanej z konwencjonalnych źródeł oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej. Energia elektryczna z paneli zainstalowanych na dachu Laboratorium Amunicyjnego z Willą wykorzystywana jest do całkowitego zasilania w energię elektryczną piętra budynku, natomiast energia produkowana przez ogniwa zainstalowane na nasypie nad Koszarami Schronowymi zasila obwód oświetleniowy jednego ze skrzydeł na piętrze obiektu. Instalacja została opomiarowana dla celów edukacyjnych, jako zintegrowany system wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz zwizualizowana dla zwiedzających w budynku Koszar Schronowych.

Centrum Hevelianum zmierza również do zwiększenia świadomości ekologicznej wśród zwiedzających Centrum i kreowania postaw proekologicznych. Do realizacji tej części zadania służy multimedialna tablica edukacyjna zainstalowana w Koszarach Schronowych, na której można oglądnąć film przyrodniczy wyprodukowany w technice animacji komputerowej 3D prezentujący sposoby ograniczenia emisji CO2 poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w formie dotacji w wysokości 152 000,00 zł.