PL EN WYSOKI KONTRAST A A+ A+
Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zamknij

Adaptacja Centrum Hevelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych

Termin zakończenia rzeczowego projektu nastąpił w lutym 2014 r., zakończenie finansowe projektu nastąpiło w marcu 2014 r.

W maju 2010 roku rozpoczęto realizację projektu pn. „Adaptacja Centrum Hevelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt objął adaptację kolejnego obiektu Fortu Grodzisko wchodzącego w skład Centrum Hevelianum - Galerii Strzeleckiej z Kojcem i Klatką Schodową, na cele naukowo dydaktyczne pomorskich szkół wyższych, zwłaszcza Politechniki Gdańskiej – partnera merytorycznego projektu.

W ramach projektu w pomieszczeniach wyremontowanej Galerii Strzeleckiej, stanowiącej wraz z Kojcem Wysokiego Skrzydła Kurkowego i Klatką Schodową do Galerii jedną funkcjonalną całość, powstała nowoczesna multimedialna pracownia „Galeria ruchu”, gdzie prowadzone są warsztaty i laboratoria naukowo-dydaktyczne w ramach zajęć akademickich. Pracownia „Galeria ruchu” jest innowacyjną formą laboratorium doświadczalnego. Tematem przewodnim scalającym całą przestrzeń pracowni jest zjawisko ruchu. Ponad trzydzieści interaktywnych stanowisk prezentuje ruch w różnych jego postaciach, począwszy od kinematyki i dynamiki ruchu prostego, przez ruch w wodzie czy ruch w kosmosie, aż po ruch informacji w sieci. Pracownia doświadczalna „Galeria ruchu” podzielona jest na dziewięć stref tematycznych, w skład których wchodzą stanowiska dydaktyczne. Innowacyjna forma poszczególnych stanowisk oraz całej pracowni umożliwia wprowadzenie nowoczesnych metod kształcenia.

Ponadto przy Kojcu Wysokiego Skrzydła Kurkowego odtworzono fragment Muru Carnot’a oraz wzniesiono nowy budynek techniczno-sanitarny wbudowany w wał ziemny. W Galerii Strzeleckiej w celu oszczędności zużywanej energii, zwiększono jej wykorzystanie z odnawialnych źródeł, instalując nowo zakupione pompy ciepła. Przeprowadzono również prace polegające na zagospodarowaniu Równi Ogniowej, stanowiącej otoczenie Galerii Strzeleckiej.

W ramach Projektu przeprowadzono szkolenia dla osób z środowisk naukowo - dydaktycznych województwa pomorskiego, dotyczące nowoczesnych metod kształcenia w zakresie nauk ścisłych, uczenia się przez działanie przy wykorzystaniu interaktywnych stanowisk dydaktycznych z zakresu kinematyki i dynamiki – przygotowanie i przeprowadzenie procesu pomiarowego oraz z zakresu automatyki i ruchu informacji – analiza niepewności pomiarów i opracowanie rzetelnego sprawozdania.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł: 7 062 461,38 PLN, z tego wnioskowana kwota współfinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w PLN: 4 330 373,23 (75% kosztów kwalifikowalnych).

Termin zakończenia rzeczowego projektu nastąpił w lutym 2014 r., zakończenie finansowe projektu nastąpiło w marcu 2014 r.

Stan przed przystąpieniem do realizacji inwestycji
Zdjęcia z przebiegu inwestycji: Styczeń - Marzec 2011
Kwiecień - Czerwiec 2011
Lipiec - Wrzesień 2011
Październik - Listopad 2011
Grudzień 2011 - Luty 2012
Marzec 2012 - Maj 2012
Czerwiec 2012 - Sierpień 2012
Wrzesień 2012 - Luty 2013
Marzec 2013 - Czerwiec 2013
Lipiec 2013 - Październik 2013
Listopad 2013 - Luty 2014