PL EN WYSOKI KONTRAST A A+ A+
Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zamknij

Projekty

Start > O nas > Projekty
Dzięki Fundacji mBank Matematyczny poCiąg ma trzy nowe wagoniki wiedzy!
Projekty dofinansowane przez WFOŚiGW
Badanie publiczności w instytucjach kultury
Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnota na terenie Centrum Hevelianum w Gdańsku
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017 - 2020
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne na terenie Centrum Hevelianum w Gdańsku z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania energią
Rewaloryzacja pofortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hevelianum w Gdańsku
Kampania edukacyjna „Bioróżnorodność Pofortecznego Parku Edukacyjnego
 w Centrum Hevelianum”.
Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hevelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych
Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej wraz z otoczeniem, na potrzeby Centrum Hevelianum w Gdańsku
Eko – Hevelianum. Rozbudowa systemu ogniw fotowoltaicznych
Centrum Hevelianum. Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B
Etap IB budowy Centrum Hevelianum - „Oko w oko z ekologią na Forcie Grodzisko”
Adaptacja Centrum Hevelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych
Ekologiczne Koszary. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla celów zaopatrzenia Centrum Hevelianum w energię ze źródeł odnawialnych.
Centrum Hevelianum. Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I A