PL EN WYSOKI KONTRAST A A+ A+
Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zamknij

Rada Programowa Hevelianum

Rada Programowa Hevelianum

Opiniują, służą radą i doświadczeniem, wyznaczają dalekosiężny horyzont rozwoju – Rada Programowa przy Hevelianum rozpoczęła pracę, kiedy projekt placówki nie wyszedł jeszcze poza ideę. Pierwsza kadencja tego gremium rozpoczęła się w 2005 roku.

Rada Programowa w obecnym składzie została powołana 5 października 2018 roku, jej kadencja potrwa 4 lata. Głównym zadaniem Rady jest wskazywanie długoterminowych kierunków działalności, wsparcie merytoryczne i doradcze.


Członkowie Rady Programowej Hevelianum

Alan Aleksandrowicz / zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds.  inwestycji

Prawnik, do niedawna członek rad nadzorczych Gdańskich Usług Komunalnych sp. z o.o. i Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości oraz wiceprzewodniczący zarządu stowarzyszenia Pomorskie w Chinach. Pełnił m.in. funkcje wicekonsula Konsulatu Generalnego RP w Chicago, naczelnika Wydziału Polityki Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku i wicedyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Obecnie pełni funkcję zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska ds.inwestycji.

prof. UG, dr hab. Robert Bęben / Uniwersytet Gdański

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, kierownik Katedry Marketingu UG. W obszarze jego zainteresowań naukowych znajdują się m.in.: marketing na rynkach finansowych i marketing projektów inwestycyjnych. Łączy pracę naukową z aktywnością w zarządach i radach nadzorczych spółek kapitałowych. Prowadzi własną firmę konsultingową. Współzałożyciel
i prezes Zarządu Pomorskiego Instytutu Naukowego im. prof. B. Synaka.

dr Jan Daniluk / Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego/ zastępca przewodniczącego Rady Programowej

Historyk, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego. Pasjonat i badacz historii Gdańska oraz Sopotu, przede wszystkim schyłku XIX stulecia i I połowy XX w. Wcześnie pracował w Muzeum Sopotu (2017–2018), Dziale Naukowym Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (2015–2017) oraz w pionie edukacyjno-naukowym gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej (2009–2015). Popularyzując wiedzę historyczną współpracuje z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, środowiskiem trójmiejskich przewodników czy radami dzielnic.

dr hab. Dariusz Filar / Uniwersytet Gdański

Ekonomista, nauczyciel akademicki, pisarz. Pracuje w Katedrze Mikroekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w makroekonomii i zarządzaniu międzynarodowym. Był głównym ekonomistą Banku Pekao SA (1999–2004) i członkiem Rady Polityki Pieniężnej (2004–2010). W ostatniej dekadzie PRL współpracował z pismami drugiego obiegu, m.in. z wydawanym do dziś w Gdańsku „Przeglądem Politycznym”.

Barbara Frydrych / Biuro Prezydenta ds. Kultury w Gdańsku

Muzealnik i menadżer kultury, dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury w Gdańsku. Pełniła funkcję dyrektora Muzeum Ziemi Kłodzkiej (2010–2013), zastępcy dyrektora Muzeum Miasta Gdyni (2013–2016). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu muzeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, menadżerskie studia podyplomowe Zarządzanie Pracą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studia podyplomowe Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich na Uniwersytecie Gdańskim

prof. dr hab. Roman Kaliszan (10.2018-05.2019)

Farmakolog i chemik, profesor nauk farmaceutycznych. Były rektor Akademii Medycznej w Gdańsku, dziś: GUMed (2005–2008). Specjalizuje się w chemii analitycznej, chemii leków, farmakodynamice. Pracuje w Katedrze i Zakładzie Biofarmacji i Farmakodynamiki. Członek korespondent PAN. Laureat Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Naukowej Nagrody Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza.

prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Fizyk, inżynier. Kierownik Zakładu Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracował badawczo w Istituto Nazionale per la Fisica della Materia, prowadząc prace badawcze i dydaktyczne na Wydziale Fizyki i Wydziale Inżynierii Uniwersytetu w Trento (1995–2006). W Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku, obecnie: Pomorska Akademia Pedagogiczna), kierował Zakładem Spektroskopii (1998–2006). Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk / Politechnika Gdańska

Specjalista z zakresu automatyki i informatyki. Kierownik Katedry Systemów Decyzyjnych i Robotyki Politechniki Gdańskiej, którą sam założył. Pełnił funkcję prodziekana ds. współpracy i rozwoju Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki PG (2005–2008). Laureat Nagrody Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk technicznych, wielu nagród rektorskich oraz licznych pucharów i medali sportowych w piłce nożnej, siatkowej i tenisie.

Agnieszka Kowalska / Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Archeolog, kurator ds. konserwacji architektury w Muzeum Zamkowym w Malborku. Pełniła funkcję pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Zawodowo interesuje się przede wszystkim architekturą i urbanistyką miast pomorskich, w szczególności początkami i rozwojem średniowiecznego osadnictwa w Gdańsku. Wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończyła również podyplomowe studia z zakresu zabytkoznawstwa i konserwatorstwa dziedzictwa architektonicznego.

prof. dr hab. Janusz Limon / Uniwersytet Medyczny

Lekarz, specjalista w zakresie w zakresie cytogenetyki nowotworów i genetyki klinicznej. Kierownik Katedry i Zakładu Biologii i Genetyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek korespondent PAN i PAU. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe, m.in. laureat nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Interesuje się historią genetyki człowieka, szczególnie rozpoznawaniem genetycznie uwarunkowanych chorób w dziełach sztuki.

dr hab. Maciej Mikołajewski / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Astronom specjalizujący się w astrofizyce układów podwójnych gwiazd. Pracuje na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. Wyodrębnił nową klasę gwiazd symbiotycznych. Współodkrywca unikatowego, rozległego dysku protoplanetarnego w układzie EE Cep oraz najbliższego Ziemi zjawiska mikrosoczewkowania grawitacyjnego. Organizator i współorganizator wielu międzynarodowych kampanii obserwacyjnych, popularyzator astronomii. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

prof. dr hab. inż. Edmund Kazimierz Wittbrodt / Politechnika Gdańska / przewodniczący Rady Programowej

Nauczyciel akademicki, specjalizuje się w mechanice stosowanej, automatyce i robotyce, biomechanice, metodach komputerowych w dynamice maszyn. Kieruje Zespołem Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Był ministrem edukacji narodowej (2000–2001), członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (1997–2001), rektorem Politechniki Gdańskiej (1990–1996) i senator (kadencje IV–VIII). Laureat wielu nagród, m.in. Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.