PL EN WYSOKI KONTRAST A A+ A+
Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zamknij

Zamówienia publiczne

Start > Ogłoszenia > Zamówienia publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
DPZ.26.7.2019 Usługi sprzątania oraz obsługa pralni zorganizowanej na potrzeby Hevelianum
DPZ.26.5.2019 Usługa utrzymania zieleni i czystości parku pofortecznego, na terenie Hevelianum w Gdańsku, w latach 2019-2021
DPZ.26.4.2019 Wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich związanych z przebudową budynku Domu Wałmistrza oraz budowa linii kablowej światłowodowej do Domu Wałmistrza
DPZ.26.3.2019 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Zdrojowego w Gdańsku Brzeźnie na Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z infrastrukturą, budową budynku technicznego i rozbiórką budynku gospodarczego
DPZ.26.2.2019 Usługa utrzymania zieleni i czystości parku pofortecznego, na terenie Hevelianum w Gdańsku, w latach 2019-2021
DPZ.26.1.2019 usługa utrzymania zieleni i czystości parku pofortecznego, na terenie Hevelianum w Gdańsku, w latach 2019-2021
DPZ.26.14.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz nieruchomości oraz obsługa parkingów i terenu będących w trwałym zarządzie Hevelianum w Gdańsku.
DPZ.26.13.2018 usługa sprzątania pomieszczeń w budynkach i obiektach należących do Hevelianum oraz obsługa pralni zorganizowanej na potrzeby Hevelianum
DPZ.26.12.2018 Wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich związanych z przebudową budynku Domu Wałmistrza oraz budowa linii kablowej światłowodowej do Domu Wałmistrza
DPZ.26.11.2018 zamówienie z zakresu działalności kulturalnej
DPZ.26.10.2018 zamówienie z zakresu działalności kulturalnej
DPZ.26.9.2018 Przetarg nieograniczony na Budowę planetarium wraz z przebudową współczesnej przybudówki do Kaponiery Południowej i rekonstrukcją odcinka muru Carnot’a
DPZ.26.8.2018 zamówienie z zakresu działalności kulturalnej
DPZ.26.7.2018 dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu (...)
DPZ.26.6.2018 II Przetarg nieograniczony na dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do zarządzania energią wraz z licencją
II Zapytanie ofertowe na promocję produktu turystycznego - Wozowni Artyleryjskiej
DRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie projektów wzorniczych oraz dostawa i montaż mebli miejskich dla Centrum Hevelianum w Gdańsku
DPZ.26.5.2018 Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do zarządzania energią wraz z licencją
DPZ.26.4.2018 wykonanie, dostawa i montaż elementów wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych na cele wystawowo-konferencyjne w budynku Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hevelianum w Gdańsku
Wykonanie projektów wzorniczych oraz dostawa i montaż mebli miejskich dla Centrum Hevelianum w Gdańsku
DM 26.03.02.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE na promocję produktu turystycznego - Wozowni Artyleryjskiej
II przetarg - DPZ.26.3.2018 wykonanie trójwymiarowego pokazu łączącego światło, obraz i dźwięk (tzw. video mapping 3d, zewnętrzny) o tematyce historycznej, przedstawiający rozwój architektury obronnej na ziemiach polskich, od VIII do XX w.
DPZ.26.1.2018 wykonanie trójwymiarowego pokazu łączącego światło, obraz i dźwięk (tzw. video mapping 3d, zewnętrzny) o tematyce historycznej (...)
II KONKURS na koncepcję mebli miejskich dla Centrum Hevelianum w Gdańsku - II ZMIANA REGULAMINU!!!
DR.26.02.2017.DR - KONKURS na koncepcję mebli miejskich dla Centrum Hevelianum w Gdańsku - ZMIANA REGULAMINU!!!
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018r.
zamówienie z zakresu działalności kulturalnej
DPZ.26.11.2017 ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE - świadczenie usługi ochrony obiektów, mienia i osób przebywających na terenie Centrum Hevelianum oraz obsługi parkingów i terenu będących w trwałym zarządzie Centrum Hevelianum w Gdańsku
DPZ.26.10.2017 przetarg nieograniczony na usługę sprzątania pomieszczeń w budynkach i obiektach należących do Centrum Hevelianum oraz obsługę pralni zorganizowanej na potrzeby Centrum Hevelianum
Zapytanie ofertowe na promocję Projektu pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne na terenie Centrum Hevelianum w Gdańsku
SPROSTOWANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO (DR.26.01.2017.DR) na wykonanie projektu aranżacji przestrzeni na cele kulturalne - wewnątrz i na zewnątrz budynku Wozowni Artyleryjskiej
DR.26.01.2017.DR ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie projektu aranżacji przestrzeni na cele kulturalne - SPROSTOWANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
DI.26.25.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Centrum Hevelianum w Gdańsku
DPZ.26.8.2017 Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne na terenie Centrum Hevelianum w Gdańsku
DPZ.26.7.2017 Izolacja zewnętrznej ściany foski przed budynkiem Koszar Schronowych na terenie Centrum Hevelianum w Gdańsku
DPZ.26.6.2017 Izolacja zewnętrznej ściany foski przed budynkiem Koszar Schronowych
konkurs DPZ.26.5/2017 na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy i rewaloryzacji budnków nr 21 A i 21B w Gdańsku przy ul. 3 Maja, wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania na „Zespół Bożego Ciała - Centrum Interpretacji Dziedzictwa
DPZ.26.10.2016: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: przetargu nieograniczonego: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej wraz z otoczeniem, na potrzeby Centrum Hevelianum w Gdańsku,
DPZ.26.9.2016: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: przetargu nieograniczonego: Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej wraz z otoczeniem, na potrzeby Centrum Hevelianum w Gdańsku,
DPZ.26.2.2017 Usługa utrzymania zieleni i czystości parku pofortecznego, na terenie Centrum Hevelianum w Gdańsku, w latach 2017-2019
DM.26.01.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Promocja Projektu pt. „Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej wraz z otoczeniem, na potrzeby Centrum Hevelianum w Gdańsku”
DP.081.6.1.2017 Usługa wykonania Studium wykonalności
DPZ 26.3.2017 Konkurs na „Opracowanie koncepcji architektonicznej rewaloryzacji i zmiany sposobu użytkowania Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie
Plan postępowań